BOSCO SZENT JÁNOS

Semmi lazítás!


– mondta az a szent, aki1888. jan 31-én halt meg, akinek az élete volt a tanítás, a nevelés, a jobbítás. Tőle származnak a következő gondolatok is: „A szép beszédek példa nélkül nem érnek semmit.” „A legeredményesebb tanítás az, ha azt tesszük, amit tanítunk.” „Sokkal többet ér egy kicsi zaj, mint egy indulatos csönd.” – folytatás lent.

BOSCO SZENT JÁNOS (Becchi, Torino mellett, 1815. aug. 16. – Torino 1888. jan. 31.) kilenc éves korában álmot látott, amely meghívásának első jele volt. Kezdte maga köré gyűjteni a környékbeli fiúkat. Tanította őket a katekizmusra, elismételte nekik a templomban hallott prédikációt. Belépett a chieti szemináriumba, majd 1841-ben pappá szentelték. Utána még két évig továbbtanult egy torinói konviktusban, itt erkölcstani és szónoki tudását mélyíthette. Közben rabokat, betegeket, szegényeket gondozott. Egy templomba tévedő fiút megtanított keresztet vetni és beszélt neki a Teremtőről. A fiú egy hét múlva öt társát is elhozta magával; majd egyre többen és többen jöttek és hallgatták Don Bosco tanítását, sőt vele is maradtak. Öt évvel később már négyszáz fiú vette körül. Szentmisén, katekizmus-oktatáson, versenyeken vettek részt, énekeltek. Don Bosco később elvállalta egy kórház lelki irányítását, s kialakított egy kis kápolnát, amelyet Szalézi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek. A mi fogalmaink szerint napközi otthonként működő intézmény lassan éjszakai menedékhellyé vált, alamizsnából éltek.

Don Bosco halála évében, 1888-ban a szalézieknek 250 háza volt 130 000 növendékkel. Élete folyamán hatezer pap került ki intézeteiből, akik közül 1200 szalézi szerzetes lett.

XI. Pius pápa 1929-ben boldoggá, 1930-ban szentté avatta. 

A szalézi szent elgondolkodtató mondásaiból válogattam.

 • Semmi lazítás! Ne fáradjunk el a jóban!
 • Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat.
 • Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni.
 • Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni.
 • Viseld el mások hibáit, ha azt akarod, hogy a tieidet is elviseljék.
 • A bölcsesség az a művészet, amely segít kormányozni akaratunkat.
 • Ne tartsd barátodnak azt, aki sokat dicsér.
 • A jótetthez kell egy kis bátorság és egy kis önmegtagadás vállalása is.
 • Gondold meg, hogy csak a jótett tesz boldoggá.
 • Ha nincsen egy barátod, aki figyelmeztet a hibáidra, fizess meg erre egy ellenséget.
 • Sokkal többet ér egy kicsi zaj, mint egy indulatos csönd és gyanakvás.
 • Úgy kell dolgozni, mintha soha sem kellene meghalni és élni pedig úgy kell, mintha mindennap meg kellene halni.
 • Szinte lehetetlen, hogy aki hálás, ne legyen neki több más erénye is.
 • A harag biztos legyőzése abban áll, hogy nem mondjuk ki a kapott sértést.
 • Az idő kincset ér. El kell hárítani minden akadályt, ami nehezíti kihasználását.
 • Az idő egy értékes kincs. Jól kihasznált rövid idő alatt megnyerhetjük az örökkévalóságot.
 • Ne vesztegessétek az időt, tegyetek jót, sok jót, soha nem bánjátok meg.
 • Tegyétek gyorsan a jót, mert kifuthattok az időből.
 • A jóság nem abban áll, hogy nem hibázunk, hanem abban, hogy javulni akarunk.
 • Legyetek határozottak a jó elérésében és a rossz megakadályozásában, de mindig kedvesen és okosan.
 • Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük kitartással.
 • Az ember munkára van teremtve, csak annak könnyű a fáradtság, aki szeretetből és kitartóan dolgozik.
 • Tegyetek meg mindent, amit tudtok. Amit nem tehetünk meg mi, megteszi az Isten.
 • Sokat tesz, aki keveset tesz, de azt teszi, amit tennie kell; nem tesz semmit, aki sokat tesz, de nem azt teszi, amit tennie kell.
 • Kedvesség a beszédben, figyelmeztetésnél mindent és mindenkit megnyer.
 • A legnagyobb jóindulattal sem lehet mindig mindenkit kielégíteni.
 • Minden megtanult nyelv alkalmas, hogy ledöntse a korlátokat, amelyek millió és millió embertől távol tartanának. Általuk több jót is tehetünk.
 • A jelentéktelen dolgokat is lassan és jól kell elvégezni.
 • Beszélj keveset másokról, magadról még kevesebbet.
 • Amikor véleményt kapsz valakiről, legyél azon, hogy minden részét jól megvizsgáljad. Sok esetben azt mondják, hogy gerenda, pedig csak szálka.
 • Szokjátok meg az apró önmegtagadásokat és készüljetek fel a nagyobbak elviselésére.
 • Az ellentmondásos ügyben fontos álláspont a nyugalom és a szeretet.
 • Ne nyugodjon le a nap haragotok felett és legyetek kiengesztelődők felebarátaitok felé.
 • A szeretet mindig győzedelmeskedik.
 • Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat.
 • Aki óhajtja a szeretetet, mutassa meg, hogy szeret.
 • Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében és türelem a munkásságában.
 • Viselj el mindent, de a szeretetet ne tépd szét.
 • Tegyünk úgy, mint a földműves: vessük el a magot, és türelemmel várjuk az aratást.

forrás: https://www.szaleziak.hu/_static/don_bosco_mondasai.php

Megjegyzések