December 17.

Ferenc pápa


olasz származású argentin teológus-pap, 2013 márciusától a katolikus egyház 266. pápája. A bíborosi testület március 13-án választotta a Római egyházmegye püspökévé, pápává, ünnepélyes székfoglaló miséjére március 19-én került sor. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013 februárjában mondott le. 1936. december 17-én született, most 87 éves.

Ferenc pápa karácsonyi beszéde (részletek) 

„Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!

Isten Igéje, amely a világot teremtette, s értelmet ad a történelemnek és emberi úton levésünknek, testté lett, és eljött, hogy közöttünk lakozzék. Úgy jelent meg, mint egy suttogás, mint egy könnyű szellő susogása, hogy felszítsa a misztériumra megnyíló emberszívek csodálkozását.

Amikor Isten világra jött a megtestesült Ige személyében, megmutatta nekünk a találkozás és a párbeszéd útját. Sőt, Ő önmagában testesítette meg ezt az utat, hogy megismerhessük és bizalommal, reménnyel telve járhassuk be azt.

Kisded Jézus, adj békét és egyetértést a Közel-Keletnek és az egész világnak!

Nemzetek Királya, segítsd a politikai élet szereplőit, hogy megbékéltessék a feszültségek és szembenállások által megszomorított népeket. Támogasd Mianmar népét, ahol az intolerancia és az erőszak nem kevés alkalommal a keresztény közösségre és szent helyeikre is lesújt, és árnyékot borít ennek a népnek a békés arcára.

Légy fényessége és támasza mindazoknak, akik hisznek a találkozásban és a párbeszédben, s ezen munkálkodnak, akár még az árral szemben is. Ne engedd, hogy a rákos megbetegedéshez hasonló konfliktus újabb áttéteket képezzen Ukrajnában!

Isten Fia, vigasztald meg a nők elleni erőszak áldozatait, amely még tovább terjedt a járvány idején. Nyújts reményt a gyermekeknek és a fiataloknak, akik a bullying és a visszaélések áldozataivá lettek. Adj vigasztalást és szeretetet az időseknek, különösképpen a leginkább magányosaknak. Adj békét és egységet a családoknak, hisz ez a nevelésnek és a társadalom szövetének az elsődleges helye.

Velünk lévő Isten, adj egészséget a betegeknek, és sugalmazd a jóakaratú embereket, hogy mind alkalmasabb megoldásokat találjanak az egészségügyi válság és következményei leküzdésére.

Betlehemi Gyermek, engedd, hogy az aktuális konfliktusok számos katonai és polgári hadifoglya mihamarabb hazatérhessen, akárcsak a politikai okokból bebörtönzöttek. Ne engedd, hogy közömbösek legyünk a migránsok, az elvándorlók és a menekültek drámájával szemben. Tekintetük azt kéri tőlünk, hogy ne forduljunk el tőlük, ne tagadjuk meg a mindannyiunkban közös emberséget, hogy tegyük magunkévá a történeteiket és ne feledkezzünk meg a drámáikról.

Örök Ige, aki testté lettél, add, hogy odafigyeljünk a közös házunkra, amely szintén szenved attól a gondatlanságtól, amellyel gyakran kezeljük, késztest a politikai köztisztséget viselőket, hogy hatékony megállapodásokra jussanak, a ily módon a jövendő nemzedékek egy életet tisztelő környezetben élhessenek.

Kedves testvéreim, korunknak megannyi nehézsége van, ám sokkal erősebb a remény, mert „gyermek született nékünk” (Iz 9,5). Ő Isten Igéje, aki gyermekké lett, aki csak sírni képes, és mindenre szüksége van.

Minden más gyermekhez hasonlóan meg akart tanulni beszélni, hogy mi megtanuljunk hallgatni az Istenre, az Atyánkra, meghallgassuk egymást és testvéri párbeszédbe kezdjünk.

Ó, értünk született Krisztus, taníts, hogy Veled együtt járjunk a béke ösvényein!

Boldog karácsonyt mindenkinek!” 


Forrás, és az egész anyag:

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-karacsonykor-korunknak-megannyi-nehezsege-van-am-sokkal-erosebb-remeny


Megjegyzések