Szépen magyarul!

 Beszédfejlődést segítő, gátló tényezők.


Martina Hasselman pedagógus, logopédus írt egy nagyszerű könyvet. Van benne egy összefoglaló táblázat, ami a beszédfejlődést segítő és hátráltató tényezőket gyűjtötte össze, amely hatékony segítséget nyújthat a pedagógusoknak és a szülőknek.

Én, józan paraszti ésszel és pedagógusi tapasztalattal azt mondom, ha hagyjuk a gyermeket beszélni és igazából figyelünk rá, az már óriási segítség. A legnagyobb kárt az okozza, ha a szülő (vagy nagyszülő) válaszol a gyermek helyett, ha nem hagyja, hogy bármilyen lassan vagy körülményesen is, de végig mondjon valamit, ha állandóan belebeszél vagy kijavítja. De nézzük, mint mond erről a szakember!  

SEGÍTI

a beszédfejlődést

HÁTRÁLTATJA  

a beszédfejlődést

Valós beszédhelyzet teremtése

Ismételtetés

Helyesbítő visszajelzés

Helyesbítés, kritizálás

A kommunikáció élvezetessé tétele

A gyerek produkáltatása

Odafigyelés, szemkontaktus, megerősítés

Félbeszakítás

Jó nyelvi minta

A babanyelv kizárólagos használata

Tartalomra koncentrálás

Tartalom helyett a beszédre való koncentrálás

Érdeklődés felkeltése

A cselekvések kommentálása

A „Hogy szebben beszéljek” című könyv röviden összefoglalja a nyelvi fejlődés egyes állomásait, felsorolja a főbb nyelvi hiányosságokat és azok lehetséges okait, és mondókákkal, dalokkal, játékokkal segít, hogy gyermekünk örömét lelje a nyelvben és beszédben. Az öröm ugyanis a tudás alapvető feltétele.

Megjegyzések