Nyelvtan 3. oszt.

Névszók és ige. 

Egy akármilyen egyszerű képet ha tekintünk, kérdéseket tehetünk fel és gyűjthetünk róla szavakat. Pl. a fenti kislányról: Mit látsz? Kit látsz? Mi lehet a neve? Milyen a haja? Milyen színű a ruhája? Mi van a kezében? Hány almát látsz? Mit csinál a kislány? stb. stb.  

A legfontosabbakat táblázatba foglaltam, így látható a rendszere.

A magyar nyelvben a tulajdonságaik alapján szófajokba rendezzük a szavakat. Egy-egy szófajba jelentésük, alaktani sajátosságuk és mondatbeli szerepük alapján kerülnek. Például: a fehér szó jelentése alapján tulajdonságot fejez ki, alaktani szempontból fokozható és mondatban betöltött szerepe szerint általában jelző, de lehet alany, vagy állítmány is, mint minden melléknév.

A névszó élőlényeket, élettelen tárgyakat, elvont fogalmat nevez meg. Azok milyenségét, mennyiségét jelölheti.

Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj. A mondatban mindig az állítmány szerepét tölti be, és kifejezi a cselekvő számát, személyét, a cselekvés módját, idejét és azt, hogy a cselekvés tárgyas, vagy tárgytalan irányultságú-e.

A harmadikosok már tanulják a főnevet, melléknevet, számnevet és a névmást, amik – mint ahogy a nevük is jelzik – névszókat, és tanulják az igéket. Persze van más is a szófajok között,  de az egy kicsit később. Előlegbe csak ennyit:

VISZONYSZÓK

  • névelők: a, az, egy;
  • névutók: alatt, múlva, nélkül;
  • kötőszók: és, hogy;
  • igekötők: ki, be, le, el, meg, fel, össze, vissza, szerte, széjjel, szét, túl, át, rá,
  • segédigék: fog, volna;
  • módosítószók: nem, bizony, -e.

 

Itt pedig egy versike, a legfontosabb szófajokról:

                  Nyelvtan, nyelvtan de szeretlek, Szófajokat  nem tévesztek!

 

Szófajok közt legkirályabb a névszó,  

Nevét arról kapta, amiből áll: név, szó. 

Idetartozik valaminek a neve, a köznév, 

Vagy valakié, de akkor tulajdonnév. 

Köznév és tulajdonnév együtt a főnév

 

Azt kérded valamiből hány van és mennyi?  

A sorban hányadik? Ez számnév, valamennyi. 

De ha azt kérded, hogy valami milyen, 

Legyen az kicsi, nagy, szép vagy bármilyen, 

Ez a melléknév: mondom türelmesen. 

 

Névszók közé tartoznak a névmások

Ebből átkozottul sok van, nem tréfálok. 

Mind, ami úgy kezdődik: vala-, pl.valmilyen,

Vagy ha úgy, hogy bár- pl. bármilyen,

Vagy azt mondjuk: én, te, ő, mi, vagy: Milyen?

 

Az ige fontos szófaj, nem névszó, mint tudjuk,

Ide tartozik a cselekvés: írok, írod, írjuk,

Aztán a létezés: lesz, van, volt, voltunk,

Végül a történés: esik, törik, hullik, áztunk.

Van jelen, jövő, múltideje, ezzel lesz még dolgunk.

 

 

Megjegyzések