Nyelvtan 2-3 oszt.

 Mondatfajták.


Mondatvégi írásjelek. Kis ismétlés. Első osztályban találkoznak vele, második osztályban tanulják és egy életen át használják, jól vagy rosszul, hiába a számítógép javító programja. Ezért ez a nyelvtanban, valamilyen szinten, vagy a ragozás, vagy a helyesírás, a toldalékolás, vagy csak írásjel tekintetében, mindig előjön. 


Sok mindenről írhatnék, de azért többnyire a legfontosabb dolgokat az iskolákban megtanítják. Ezért amire kitérek, az csak a felszólító mondatban szereplő ige helyesírása. A facebookot olvasva, még felnőtteknél is gyakran látom, hogy ez sokaknak gondot okoz.

Mi a legfontosabb? (a teljesség igénye nélkül) A felszólító mód jele a „j” és a „d”.

  • Átlagos esetben: ad – adj,  vagy ír – írj.
  • S, SZ, Z végű igéknél: ás – nem ásj, áss, vagy hoz – hozz.
  • T végű igéknél: fut – fuss, vagy fest – fess.
  • Helyes a rövid és hosszú alakja: vár – várj – várjad, vagy mos – moss – mossad. 

Végül egy játék otthonra, ha legalább hárman vannak. A család egyik tagja a felkiáltójel, a másik a kérdőjel, a harmadik a pont. Ki kell találni valami nagyon vicces szót, mondjuk bili-füle, vagy gatya-madzag, vagy csak egyszerűen azt, hogy bingó. Ha beszélgetés közben valaki hallja a saját mondatát (pl. Mi volt ma az iskolában?), ami mondjuk kérdő mondat, akkor felkiáltja a megadott szót. Lehet a kijelentő mondatot kihagyni, mert abból túl sok lenne, viszont a három felkiáltó jeles mondatot szétválasztani felszólító, felkiáltó, óhajtó mondatra. Ha a szülő, nagyszülő partner benne, garantált a jókedv.

Megjegyzések