Matekgyakorlás, 2. oszt.


Közeledik az tanév vége

Új anyag már nem nagyon van. A gyakorlás, és fogalmak használata viszont fontos, valamint a nagyobb számok felé történő kitekintés. Fontos lenne a hosszúság, az űr és súlymérték gyakorlása, de azt hiszem, azt nyárra hagyom. Addigra gondolom már személyesen, közösen méricskélhetünk, pancsolhatunk az udvaron az unokámmal.

A mai napon három dologgal foglalkoztunk:
1.A számok alaki, helyi és valódi értéke
Minden számjegynek van helyi, alaki és valódi értéke.
A számok leírásakor jobbról az első helyre írjuk az egyeseket, ettől egy-egy hellyel balra a tízeseket, százasokat, ezreseket stb. Így a számjegy helye kifejezi, milyen rendű egységeket kell értenünk, azaz megszabja a szám helyi értékét. A leírt számjegyek értéke az alaki érték, a helyi érték a tíz megfelelő hatványa. Például a 135 számban az 1 helyi értéke 100, a 3 helyi értéke 10 és az 5 helyi értéke 1. A valódi érték az alaki érték és a megfelelő helyi érték szorzata. Például az 1458 számban az 1 valódi értéke 1×1000, a 4 valódi értéke 4×100, az 5 valódi értéke 5×10, és a 8 valódi értéke 8. Az ábrázolt szám értéke az egyes jegyek valódi értékének összege. Például 540 = 5×100 + 4×10 + 0.


2.Kitekintettünk a nagyobb számok felé
Ez leggyakrabban a következő módon történik. 
  • számsorok folytatásával: 51,61, 71 …, vagy 60, 65, 70, 75 … stb.
  • számszomszédok írásával: __34__, __67__, __99__ stb.
  • számok rendezésével: Mutasson a nyíl mindig a nagyobb felé!
  • számok válogatásával: Válogasd ki belőle a párosakat, vagy a kétjegyűeket stb.
  • analógia szerinti számámításokkal: 5+3=   50+30=    500+300=                          

Azért mi ebbe is vittünk egy kis játékot. A mellékelt lapocskákon, az üres négyzetekbe, a hiányzó számokat kell beírni.


3.Egy újabb vödörrel gazdagodtunk
Hál’ Istennek, kis vödröm van bőven, mert ezekben voltak a palánták. Ezek igazából nem is vödrök, hanem műanyag cserepek. Ám kitisztítva, kimosva, átfestve csodálatos kis tartály.
Szóval a világoskék kisvödör a fogalmaknak adott otthont. Ilyenek mint: helyi, alaki, valódi érté, osztó, osztandó, hányados, kocka, téglatest, henger, él, szög, lap, stb.
Mostantól ebből is lehet szemezgetni.
Megjegyzések