A négy alapművelet áttekintése


Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

A második osztályos ismétlés, gyakorlás zöme a négy alapműveletre vonatkozik.
A két legalapvetőbb művelet az összeadás és a kivonás. Ezek egymással ellentétes műveletek, ezért kiválóan alkalmasak egymás ellenőrzésére. Az összeadás tagjai felcserélhetők, csoportosíthatók, és bármennyi lehet belőlük. A tagokat összeadandóknak, az eredményt összegnek nevezzük, műveleti jele:+.
A kivonás az összeadás megfordítása. Kisebbítendő, amiből elveszünk, kivonandó, amit elveszünk, és az eredmény a különbség, műveleti jele:-.
Korábban már gyakoroltuk az osztásnál, a benne szereplő adatok nevét, sőt még kis verset és játékot is fabrikáltunk hozzá. 

Az osztás - szorzásnál is elmondhatjuk, hogy ellentétes műveletek, és egymással ellenőrizhetők. A szorzás tagjainak elnevezése: amiket összeszorzunk azok a szorzandók, az eredmény pedig a szorzat.
Mindezek gyakorlására már készítettünk egy csomó játékot (ezek a korábbi anyagokban bent vannak).
Ezeket az elnevezéseket illik ismerni, és amikor számtannyelven beszélünk használni is!
Ismét bővítettük a vödrös játékot. A fogalmakat tartalmazó vödröt felturbóztuk az  összeadandó, az összeg, a kisebbítendő, a kivonandó, a különbség, a szorzandók és a szorzat fogalmakkal. A műveleteket tartalmazó vödröt pedig, egy rakás összeadással kivonással és nyitott mondattal.
A gépes játék nem új. Már elsőben is van, csak ott egyszerűbbek. Bedobom a kettőt és a hármat, kidobja az ötöt. Mit csinál a gép?
Most hasonlót csináltunk, csak ennek a gépnek 3 bejárata van, és nagyobb számokkal.


Megjegyzések