Maradékos osztás 2. osztályban


A három kincsek őrzői. 

Ezzel a hangzatos címmel kezdődik az ismétlés és a gyakorlás. Az őrzők pedig nem mások, mint három játékállat, amit pedig őriznek, azok a kis vödrök, illetve az abban rejlő feladatok. Az egyikben szorzás, osztás, bennfoglalás, a másikban római számok, a harmadikban szöveges feladatok vannak. A tanuló kívánsága szerint, hol ebből, hol abból választunk, egyet - egyet.
A gyakorlás folytatódik Mesemondó Cicus újabb meséjével, a zárójelek ismétlésére:
Jancsi és Juliska, akik már egyszer eltévedtek az erdőben, óvatosak voltak, és jól felkészültek. Telerakták a hátizsákjukat mindennel, ami egy kirándulásnál kellhet: friss cipót, kulacs vizet, csúzlit és egy meleg kabátkát. Nehogy eltévedjenek, raktak egy-egy marék búzát a zsebükbe.
Juliska minden lépésnél eldobott kettő búzát, ezt megcsinálta tízszer. Azt mondta Jancsinak dobálj te is, hátha a madarak összeszedik, és akkor nem találunk vissza. Ám ő lépésenként ötöt dobott. A hatodik dobás után úgy gondolta, túl gyorsan fogy a magocska eztán inkább csak hármat dob el. A kilencedik dobás után üres lett a zsebe.
A két gyerek tanakodni kezdett, hogyan tovább? Kitalálták, hogy a cipóból kis morzsákat fognak eldobni. Jancsi is, Juliska is mindkét kezébe 2-2 morzsát vett és ez 20 dobásra volt elég. Elfáradtak. Megették a maradék cipót, jó nagyot ittak a kulacsukból.
Elfogyott a búza, elfogyott a cipó ezért elindultak visszafelé. Keresték a földön az elhullajtott magokat és morzsákat. Igen ám, de az erdei madárkák közben megettek 27 búzát és 60 morzsát. Szerencsére így is hazataláltak.
Ha a gyerekek haza nem tértek volna vissza, az én mesém is tovább tartott volna.
FELADATOK:
            Írd le a matematika nyelvén, mi történt a búzával és a morzsákkal!
Hány búzát szórtak el?                      2x10 + 5x6 + 3x9 = 77
Hány búza maradt visszafelé?           77-27= 50
Hány morzsát szórtak el?                   2x4x20= 160
Hány morzsa maradt visszafelé?       160-60= 100
Mennyivel volt több odafelé, mint visszafelé?

Eztán jön a maradékos osztás. A tankönyvben egészen jó képecskék vannak, amiket felhasználtunk. Különböző dolgokat kellett csoportosítani. Pl. 16 répát 5 zsákba, vagy 23 szilvát 3 kosárba stb. Ahogy a gyermek bekarikázta, maga is látta, hogy valamennyi kívül maradt. Ezekről matematikai feladatot, majd az ellenőrzését végeztük el. Végül megtanultuk az osztásban szereplő számok neveit, amihez Mesemondó Cicus egy versikét is fabrikált.
Kicsit itteni, kicsit otthoni feladattal „szorzótábla-puska” készítésével zárunk. Szorzótáblás képet könnyű csinálni, de az internetről is könnyen letölthető.

Kell még két papírcsík, ami ha félbe van hajtva, akkor is pár centivel hosszabb a szorzótáblás négyzet oldalánál. Az összehajtott papírcsík egyik felén, középen, kivágjuk a belső egyharmadot. Ugyanezt megcsináljuk a másik papírcsíkkal. Az egyiket hosszába, a másikat keresztben felrakjuk úgy, hogy a lyukas rész a számos oldalon legyen. A papírcsík négyzeten kívüli részét (alsó, felső papírcsíkot) összeragasztjuk. A két lyukas papírcsík, egy-egy kis négyzetet határol körül, vagyis egy számot mutat.
Szorzás ellenőrzésére úgy lehet használni, hogy a megfelelő szorzás sorába húzzuk, és leolvassuk a kis üres négyzetbe kerülő számot.Megjegyzések