Római számok


Játékos tanulás 

A római számok írása és olvasása sok gyermeknek, néha még felnőttnek is gondot okoz, pedig már 2. vagy 3. osztályosnak tudnia kell. Ehhez próbálok most egy kis mankót adni, de ha bárkinek jobb módszere van, írja le, biztosan sokan örülnének neki.

Nem árt, néhány szabály ismerete:
1.      Az első és legfontosabb, hogy a 7 jelet biztonsággal megtanuljuk: I, V, X, L, C, D, M, hiszen ebből tevődik össze az összes szám.
Erre egy mutogatós mondóka:
                Egy, öt, tíz, Lásd ötven 100 Cica, 500 Dió.
           Római számokat így tanulni, de jó!


Erre egy játék:
Kell két üres dobókocka. Az egyikre ráírjuk az 5, 10, 50, 100, 500, 1000 számjegyeket, a másikra V, X, L, C, D, M jeleket, vagyis ugyanazt, csak római számmal. A két kockával egyszerre kell dobni. Felváltva dobnak a játékosok. Ám ahányszor egyformát dob (pl. 5 és V, vagy 10 és X) annyiszor dobhat újra és kap 10 pontot. Ha a római szám nagyobb (pl. 5 és X vagy L vagy C, D) akkor 5 pontot kap. Az győz, aki több pontot gyűjt.

2.      V, L, D jeleket mindig csak egyszer írhatjuk le. Pl, van olyan hogy I I, vagy XX, de nincs olyan hogy VV, vagy LL.
3.      Tudni kell a szabályokat arra vonatkozóan, hogy a jel (szám) valami előtt, vagy valami után van. Pl. IV= 4 vagy VI= 6 (ezeket az iskolába megtanítják).
4.      Ha hosszú számot írunk, először az ezreseket, aztán a százasokat, aztán a tízeseket végül az egyeseket írjuk le. Pl: 1964 = M + CM + LX + IV = MCMLXIV.

Végül sor kerülhet a hosszú számok írásának és olvasásának begyakorlására.
Egy helyi érték táblázatot (amit én tojástartóból csináltam) készítsünk, ahol alul a I,X,C,M, azaz a 1,10,100,1000, felül pedig az V, L,D, azaz az 5,50,500.
Ezt így könnyű is megjegyezni, mert:
·         alul vannak az 1 és tízszeresei,
·         felül pedig az 5 és tízszeresei.
Ezek után jöhet a próbálkozás, először kis majd egyre nagyobb számokkal.
Pl. 2662. Kirakok a tojástartó 1. oszlopába 2 db ezrest (MM), a 2. oszlopba 1 db. ötszázast (D) és 1 db százast (C), a 3. oszlopba 1db ötvenest (L) és 1db tízest (X), végül az utolsó oszlopba 2db egyest (II). Ha mindezt egymás mellé írjuk: MMDCLXII lesz.
Hozzávalók: fehér karton, vagy írólapok, 1db tojástartó, olló, filctoll.

Készítése: 
  • Levágjuk a tojástartó alsó felét, 
  • levágunk belőle 2 tojásnyi részt (így 4-4 búb lesz), 
  • az alját egyenesre vágjuk, 
  • a „talpas” részre filctollal ráírjuk a számokat, 
  • vagy 3 írólapot, vagy 1 nagy fehér lapot aláteszünk, amire ráfér az arab, a római szám és középre a kirakás.
Megjegyzések