Trükkös kísérletek 1.


Régi szuper könyv került hozzám. 

         Egy antikváriumban bukkantam rá, fizika könyvnek titulálták, ami kicsit talán megtévesztő, de nagyon jó dolgokat találtam benne. Pont olyat, ami nekem, azaz az unokáknak kell. Játékos tanulás. Tele van trükkökkel, játékokkal, kísérletekkel, és abból kiindulva, valamilyen fizikai vagy kémiai magyarázatot ad. Az 1800-as évek végén íródott. Hogy mi ez a könyv? Azt legközelebb árulom el. Most csak egy kis ízelítő:
Bukfencező bohóc.
Rajzolunk, nem túl kemény papirosra kicsinyke bohócot, szétterpesztett kézzel-lábbal, mintha bukfencet vetne. Ollóval kivágjuk a kis alakot, akinek az lesz a feladata, hogy mesteri bukfencet vessen, még pedig úgy, hogy keze-lába egymásután érintse az asztalt, e közben pedig saját maga körül is mindannyiszor megforduljon. Ilyen kettős bukfencnél többet a legügyesebb bohóctól sem kívánhatni. Nagyon egyszerű segédeszközökkel érjük ezt el: egy hurkapálcikával és egy ollóval (csak az az olló jó, amelyiknek kerek a fogó rész belseje). A pálcikát beleszúrjuk a bohóc hátába, dereka közepe táján és odaragasztjuk. Az ollót pedig vízszintesen tartva, a bohócot ferdén bedugjuk az olló egyik fogó karikájába, a hol ferde helyzeténél fogva megmarad. Most már nincs egyéb hátra, mint hogy az ollót vízszintes síkban lassacskán körforgó mozgásba hozzuk. Az olló gyűrűjéhez való súrlódása következtében, saját maga körül is forog s így a bohóc kettős mozgást fog végezni, a rajzon kipontozott két kör irányában.

Megcsináltuk, működött is, de a viszonylag gyors mozgás miatt egy fénykép sem sikerült.

Csomó
A gyermek a következő feladatot kapja: Fogd meg a zsinór két végét, és készíts rajta úgy egy csomót, hogy a végeket nem eresztheted el! A gyerekek először össze-vissza kísérleteznek, de persze nem sikerül. 

A megoldás a következő: A játékos maga elé fekteti a zsinórt, keresztbe fonja a karjait s jobb kezével megfogja a zsinór bal végét, bal kezével a zsinór jobb végét, aztán szétbontja a karjait, el nem eresztve a zsinór végeit. S mikor szétbontotta karjait, ott a görcs a zsinóron.

 A homlok-írás.
Egy írólapot 4-5 cm-es csíkokra felvágunk. A lapot és egy ceruzát adunk a gyermeknek  azzal a felszólítással, hogy a papírt a balkezével szorítsa oda a homlokához. Nem engedve időt a vállalkozónak arra, hogy megfontolgassa, mit tesz, megkérjük, írja a saját nevét, a homlokán levő szalagra. A nézők nagy mulatságára tíz vállalkozó közül kilenc sebtében hozzá is fog és oda is írja a nevét, csakhogy fordítva, azaz jobbról balra. Ez a mozgása a kéznek ösztönszerű, és az első pillanatban jóformán mindenki így cselekszik. A második, vagy harmadik próbálkozás már biztosan sikerül.


Megjegyzések