Oktató játék 6.


ÁBCKirakó 


         A 6-7 éveseknél az olvasás megtanítása, gyakorlása, ne adj’ isten megszerettetése, évszázados téma. Szándékosan nem mondom, hogy probléma, mert valakinek semmi gondot nem jelent, egyesekre szinte ráragad a tudomány, és imád olvasni. Másoknál azonban küszködik a gyermek és küszködik a tanító, otthon pedig a szülő. Senkit sem arra buzdítok, hogy otthon tanítsa meg gyermekét olvasni (azt majd megcsinálja az iskola), de arra igen, hogy játsszanak betűs játékokat. Az ÁBCKirakó kicsit puzzle, kicsit a betűkkel való foglalkozás.

8x8cm-es négyzeteket szerkesztettem, melyeket 4 egyenlő részre osztottam. A négyzet egyik sarkába a nagy nyomtatott, a másikban a kis nyomtatott, a harmadik sarkába a nagy írott és a negyedikbe a kis írott betű került. Középre olyan képet ragasztottam, aminek a neve az adott betűvel kezdődik. Pl. Ü,ü-nél ürge, G,g-nél gitár, A,a-nál alma, stb. Kemény kartonpapírra ráragasztottam, majd szétdaraboltam. A játékosok feladata, hogy megkeressék és összerakják a 4 összetartozó darabot. Az összerakást segíti a középen lévő kép és az azonos betűk hasonlósága. Játék közben hívjuk fel a figyelmet, az azonosságokra (C,c), a hasonlóságokra (Ü,ü) és a különbözőségekre (A,a), úgy alak, mint nagyság tekintetében.

A játék bevezetésénél fokozatosságot ajánlok.
  1. 30 betűvel készítettem kártyát (30x4=120 darab). Először vegyünk ki belőle 10-et (10x4=40 darab), és közösen rakjuk össze. Láttassuk, hogy mi tartozik össze és miért.
  2. Az összes kártyát közösen rakjuk össze, közben elemezzük a képeket.
  3. Ez már igazi játék. Kiveszünk 32 (azaz 8 betű) négyzetet. 10-10-et kiosztunk két játékos között, a több középen marad lefordítva. Mindenki a saját tíz képét megnézi és megpróbálja képpé összerakni. Nyilván hiányozni fog belőle. A játékosok felváltva emelnek a közösből, ha jó beépíti, ha rossz félrerakja. Amikor az összes középről elfogy, lehet „vásárolni”. Veszek tőled kettő x y –ért egy x (hiányzó betű)-t. Az győz, akinek előbb meglesz 3 teljes (4 rész) képe.
  4. Ugyanez a játék, csak az összes betűvel.
Én ezt a szabályt találtam ki. Ahogy az unokámat ismerem, úgy is kitalál valami mást, de nem számít: fő, hogy együtt játszva tanuljunk.Megjegyzések