Iskolaérettség

Tanköteles lett a gyermeked? Az alábbi 30 kérdés megválaszolásával leellenőrizheted, hogy iskolaérett-e már az óvodás gyermeked! Ha úgy ítéled meg, hogy még jobb, ha 1 évet az óvodában marad, akkor az alábbi teszt hasznos tanácsokat is ad arra, hogyan tudod otthon a gyerekedet játékosan fejleszteni. Forrás:http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/gyerekfejlodes

A gyermekkor egyik legnehezebb kérdése minden szülő számára, hogy milyen iskolába írassa a gyermekét az óvodás éveket követően. De néha még ennél is nehezebb kérdés tud lenni, hogy egyáltalán érett-e már a kisgyerek az iskolára. A szülői megérzéseken túl, nem árt, ha a szakemberek véleményére is nyitottak a szülők, hiszen számtalan példát ismerünk arra, hogy milyen komoly pszichés károkat lehet rossz döntésekkel okozni, azaz a túl korán iskolába küldéssel vagy a túlságos visszatartással.

Segítségképpen álljon itt egy teszt, amit óvónő szakértőinktől kaptunk – ez ma a legelterjedtebb iskolaérettségi tesztsor. A lenti kérdések őszinte megválaszolása után talán már könnyebben meg tudja határozni maga a szülő is, hogy a gyerek mennyire érett az iskolára. Ugyanakkor ne feledjük, a gyerekek pont ebben a korban meglepően hatalmas fejlődési ugrás képesek.

Iskolaérettségi teszt óvodás gyerekeknek

Az alábbi kérdések megválaszolásával megfigyelhető, érett-e gyermek az iskolára.

 1. Eléri-e gyermekem a 120-130 centiméteres magasságot és a 20-22 kilót? A kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.
 2. Elindult-e a fogváltás? Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.
 3. Tud-e gyermek önállóan cipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat.
 4. Jó-e gyermekem ceruzafogása? Az ehhez szükséges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni.
 5. Összerendezett-e gyermekem elemi mozgása? A kúszás, mászás, lábujjon– sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése elengedhetetlen az  írás- és olvasástanuláshoz.
 6. Jó a gyermekem egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást, a járdaszegélyen járást, a pincérkedést tálcával.
 7. Fejlett a vállöv, a könyök és a csukló finommozgása? Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, kobrázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.
 8. Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az azonos majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással, ellentétes térdráütéssel, indiánjárással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető.
 9. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez bizonytalan minden azzá válik.
 10. Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? Vagyis például mindig ugyan azt a kezét használja-e rajzolás vagy evés közben?
 11. Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan.
 12. El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a névutókat (alatt, fölött, mögött, stb.) ?
 13. Képes-e adott mozdulatokat, illetve alakokat térben (például építés) és síkban (például rajz) leutánozni?
 14. Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (például taps, lépés, guggolás, gyöngyfűzés), illetve rajzminták követésére?
 15. Képes-e irány követésére? Itt szintén eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, majd papíron.
 16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ezt például célba dobás során figyelhetjük meg.
 17. Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől? Mi van a képen hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítésénél fontos.
 18. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket? Például különböző színű és nagyságú kockák válogatása.
 19. Az azonosságon túl felismeri-e a különbözőségeket?
 20. Különböző hangokat meg tudja-e különböztetni egymástól? Például azonos hangzású szavakat: kéz-kész, mind-mint.
 21. Felismeri-e a rész-egész viszonyát? Például kis részleteket megkeresni az egészen belül.
 22. Megy-e a szétszedés és újra összerakás gyakorlata?
 23. Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani? Például mesét lerajzolni.
 24. Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni? Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás és beszélgetés fejleszti.
 25. Be tud-e fejezni önállóan egy elkezdett történetet?
 26. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását?
 27. Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt?
 28. Tűri-e a kudarcot?
 29. Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?
 30. Játszik-e a közösségben?

Iskolaéretlen gyerek jellemzői

 • Zavarba lehet hozni olyan utasításokkal, amelyekben irányok szerepelnek - nehezen tartja be a játékszabályokat (társasjáték, közös játék).
 • Nem képes annyit lépni a társasjáték mezőin, ahányat dobott  (számfogalom).
 • 1-10-ig nem igazodik el a számok világában (5-ös számkörben számlálás).
 • A hét napjait nem tudja meghatározni, ha konkrétan kérdezzük, szerda után mi következik, vasárnap előtt melyik nap van.
 • Keveri az évszakok sorrendjét.
 • Keveset beszél, mondatai kuszák, gondolatait nehezen közli.
 • Túl sokat beszél, beszédfegyelme nincs, közbeszól, türelmetlen,  állandóan visszakérdez.
 • Saját adatait nem ismeri (név, cím, szülő neve, kor).
 • Figyelmét nem köti le 15–20 percig egy tevékenység, ami nem tv vagy számítógép.
 • Testi felépítése gyengébb, erőtlen, nem szeret mozogni.
 • Kortársaival nehezen teremt kapcsolatot, alkalmazkodni nehezen tud, a szülőtől való elválás ma is sokszor problémás.
 • Ceruzafogása nem jó, nem szeret vizuális tevékenységeket végezni.
 • Vonalvezetése görcsös, nem tartja be a megbeszélt vonalhatárokat. 
 • Rajzai kezdetlegesebbek, mint kortársaié.
 • Nehezen jegyez meg memoritereket (verseket, rövid szöveget).
 • Hosszabb ideig alig tud egy helyben, viszonylag mozdulatlanul ülni és figyelni.
 • Nem önálló, egyedül keveset foglalja el magát  (szülők teljesen kiszolgálják).
 • Amit elkezd, sokszor félbehagyja, nem fejezi be.
 • Konfliktusmegoldása, kudarc elviselés, akarati fejlettsége, kitartása, monotónia tűrése nem optimális.
 • Játéka kapkodó, mindenre egyszerre figyel.
 • Feladattudata fejletlen, belső késztetése még nem alakult ki.
 • Akaratával nem birkózik meg, még ritkán tudja azt úgy irányítani, hogy más fontosabb dolognak alárendelje azt.

 

Cimkék: